Čína

14. septembra 2019, Lukáš Repetent, Nezaradené

Nedávno som sedel s bratom vrátil sa zo služobnej cesty z Číny a zhodli sme sa na dvoch veciach

1.) Ľudom v Hongkongu nikto nepomôže a sú stratený. Aj keby niekto chcel, nebolo by to nezištné. A  aj tak by nemal ako.

2.) Čína poprela niektoré základné poučky. Napríklad že pri dvíhaní životnej úrovne občanov občania žiadajú pre seba väčšie slobody. Paradoxne si stredná a vysoká trieda želá zachovanie systému ktorý majú.

Ako je to s ekonomikou Číny?

Najprv sa pozrime na najbežnejšiu metriku, nominálnu hodnotu HDP.

Na zozname dominujú USA a Čína , nasledované Japonskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Indiou. Nominál HDP je však v mnohých ohľadoch chybný. HDP je hodnota všetkého tovaru a služieb vyrobených v štáte, ale kľúčové slovo je hodnota . Rôzne meny nie sú vždy ľahko porovnateľné navzájom, čo sťažuje štandardizáciu pomocou amerického dolára. Jedna krajina so slabou menou by mohla produkovať oveľa viac ako krajina so silnou menou, ale keď sa ceny porovnajú v amerických dolároch, mena s vyššou hodnotou spôsobí, že sa jej HDP bude zdať väčší. Aby sa to vyvážilo, bol PPP navrhnutý ako opatrenie, ktoré využíva životné náklady národa na podporu logickejšieho merania ekonomickej produkcie.

Teraz sa tento zoznam stáva oveľa zmysluplnejším, pretože hospodárska produkcia sa na konci dňa spolieha najmä na domácu spotrebu. S výnimkou niektorých prípadov, ako sú Taiwan a Južná Kórea. Čína, USA a India dominujú na zozname , Japonsko a Nemecko zaostávajú. V skutočnosti majú iba štyri najvyspelejšie krajiny spoločný HDP viac ako 60 biliónov (miliard) USD.

Samotný HDP však nie je najväčší údaj. Je príliš závislá od obyvateľstva, pretože aj v najprimitívnejších ekonomikách budú ľudia vyrábať aspoň potraviny. Ak sa chcete hlbšie pozrieť na to, kto skutočne vedie globálnu ekonomiku, môžete sa pozrieť na priemysel, konkrétne na výrobu. Zoznam krajín podľa výrobnej produkcie je nasledujúci:

Čína – 4,6 bilióna dolárov

USA – 3,6 bilióna dolárov

Japonsko – 1,4 bilióna dolárov

Nemecko – 1 bilión dolárov

India – 670 miliárd dolárov

Týchto päť krajín jednoznačne dominuje priemyslu. Je však možné analyzovať ešte hlbšie. Pohľad na niektoré kľúčové odvetvia výroby pomáha vysvetliť, ktoré krajiny majú najťažší priemysel (nie malý domový priemysel).V prvom rade je výroba ocele základom výroby, pretože oceľ je výrobou takmer každého vyrobeného tovaru.

Je zrejmé, že Čína je zďaleka dominantným výrobcom ocele , nasledovaná Indiou, Japonskom a USA. Všetky tieto krajiny majú silné výrobné základne z hľadiska ocele, ktorá sa historicky považovala za najdôležitejší segment priemyslu.Okrem ocele máte aj automobilový priemysel, ktorý je dobrým ukazovateľom technologickej zdatnosti.

Čína opäť jednoznačne dominuje s pretekmi v Japonsku, Nemecku, Indii, Južnej Kórei a USA.Produkcia rafinovanej ropy je ďalším rozhodujúcim prvkom pri určovaní sily priemyselných odvetví po celom svete.

USA a Čína , ale Rusko a India nie sú príliš ďaleko za sebou. Japonsko však každoročne skĺzava. Keďže ropa je krvnou líniou ekonomík, tieto štyri krajiny sú úplne dominantné, pokiaľ ide o energetické trhy. Každý z nich má významný vývoz rafinovaného benzínu.

Nakoniec máte výrobu cementu. Cement je absolútnym predpokladom pre všetky vedúce ekonomiky. Výroba sa sústreďuje najmä na krajiny s pokračujúcim stavebným boomom.

Čína vyprodukovala 1,5 miliardy ton ročne

India vyprodukovala 423 miliónov ton

USA vyrobili 82 miliónov ton

Rusko vyprodukovalo 56 miliónov ton.

Priemysel nie je všetko. Akciové trhy sú v stále sa rozvíjajúcom svete dôležitým ukazovateľom ekonomickej sily a moci.USA sú tu jednoznačne dominantnéRovnako ako čínsky priemysel je smiešne ďaleko pred ostatnými, americké akcie sú vlastnou ligou. Potom však máte Čínu a Japonsko , z ktorých každý má mimoriadne silné akciové trhy. Potom máte UK .

Obchod, ktorý sa najviac týka globálnych tokov. Pozrime sa hlavne na bežné účty každého národa, pretože to poskytuje zdravší pohľad na to, ako peniaze tečú do a z národov. Krajiny s veľkými prebytkami sú veľmi dôležité, pretože mnohé krajiny závisia od týchto krajín od ich každodennej činnosti pri dovoze. Keby Čína náhle zastavila export do Thajska, tento štát by mal veľké problémy. Podobne sú dôležité aj krajiny s veľkým deficitom, pretože mnohé krajiny sú od nich závislé, aby zarobili peniaze. Vidíme to s USA v obchodnej vojne, pretože to dáva Číne veľa zárobkov.

Najväčšie prebytky sú v Japonsku, Nemecku a Číne.

Najväčšie deficity sú v USA, Veľkej Británii a Indii.

Od roku 2017 je v Číne najviac dolárových miliardárov.

Čína preukázala schopnosť inovovať

Počul som príslovie, ktoré hovorí:

Google v Indii je Google, Amazon v Indii je Amazon, WhatsApp v Indii je WhatsApp. Avšak, Google Číny je Baidu, Amazon je Alibaba, Whatsapp Číny je Wechat.

Infraštruktúra je ďalší ukazovateľ.

41 z 50 najvyšších mostov na svete v Číne.

Priehrady: Jinping-I,Tri Rokliny, Xiluodu

7 z 10 najväčších prístavov na svete patrí Číne + Taiwan + HK.

Čína, ktorá od roku 1981 vytiahla 88% ľudí z chudoby na 0,7% v roku 2016.

Ja hodnotím len ekonomiku. Politiku a ľudské práva nechám na povolanejších. To by na dnes už stačilo. A čo z toho vyplýva pre Slovensko/ Slovákov? No to neviem ani ja presne, ešte som si to nezrovnal. No minimálne v niektorých oblastiach musíme ťahať viac ako EU a menej ako SVK.