Hoaxy o Krížových výpravách učíme na školách

18. septembra 2019, Lukáš Repetent, Nezaradené

1.) Že križiacke výpravy boli aktom genocídy namierenej proti moslimom. Realita: Boli to bitky a obliehania, ale NIKDY nebolo vyhladzovanie žiadnej etnickej alebo náboženskej skupiny politikou alebo cieľom krížových výprav.

2.) Že križiacke výpravy boli vojnami agresie. Realita: Reagovali na viac ako tristo rokov moslimskej agresie. Hrozilo napadnutie moslimskými armádami Konštantínopol.

3.) Že križiacke výpravy boli inváziou na tradične / prevažne moslimské územie. Realita: Svätá zem bola domovom kresťanstva od samotného Krista a kresťanstvo sa stalo oficiálnym a dominantným náboženstvom do konca 4. storočia. Keď prišli prví križiaci, najmenej 50% obyvateľstva Svätej zeme bolo stále kresťanských a 15% židovských. Dôkladná práca Ronnie Ellenblumovej, hebrejskej univerzity v Jeruzaleme v spolupráci s Harvadrdom a Cambridgom , ukazuje, že konverzia obyvateľov na islam sa uskutočnila oveľa pomalšie, ako sa predpokladalo do konca minulého (20.) storočia. (Pozri: Ellenblum, Ronnie. Frankish Rural Settlement in the Latinské kráľovstvo Jeruzalem.University of Cambridge Press, 1998. Poznámka: názov je trochu klamný; Ellenblum predstavuje ohromujúci a nesporný archeologický dôkaz prevažne kresťanského charakteru väčšiny oblastí, ktoré sa stali Jeruzalemským kráľovstvom.)

4.) Že križiacke výpravy boli vojnami náboženstva. Realita: Nepokúsili sa donútiť moslimskú populáciu v križiackych štátoch založených Prvou krížovou výpravou na konverziu na kresťanstvo. Cirkev výslovne odsúdila nútené konverzie a sekulárne úrady považovali za vhodné zdaniť nekresťanov vo vyššej miere. Znova viac ako 1/2 boli na území kresťania.

5.) Križiacke výpravy ospravedlňujú hnev, nenávisť a agresiu islamistov. Realita: Okrem prvéej a v menšej miere aj tretej a šiestej výpravy, kresťania prehrali všetky krížové výpravy. Križiacke výpravy sú považované za slávne moslimské víťazstvá. Moslimovia vlastne zabudli na krížové výpravy až do vzniku arabského nacionalizmu v 19. storočí. Križiacke výpravy sa potom stali symbolom slávnej minulosti a inšpiráciou pre Arabov bojujúcich proti európskym koloniálnym veľmociam. To, že islamisti nazývajú všetkých westernistov „križiakmi“ nie je preto, že si myslia, že potrebujú „pomstiť“ krížové výpravy. Je to preto, že to je prostriedok, ktorý pripomína svojim spolu-náboženským fanatikom, že západ môže byť zbitý a vyhnaný zo svojich krajín – keďže križiaci boli. (Pre vynikajúcu diskusiu o tom pozri knihu Johna Francúzska Hattin– čo je oveľa,  viac ako bitka pri Hattin. Francúzsko, John. Veľké bitky: Hattin . Oxford University Press, 2015.)

6.) Moslimovia boli omnoho čestnejší a tolerantnejší ako križiaci. Realita: Prvá krížová výprava bol vyvolaná hroznými podmienkami, za ktorých kresťania žili vo Svätej zemi. Zneužívaním kresťanských pútnikov, ktorí navštívili Svätú zem. Na kresťanskú populáciu sa vzťahovali dodatočné dane, ponižovanie a obete opakovaných masakrou. Kostoly a kláštory boli vypálené na popol. Pamätajte tiež, že v roku 846 bol Rím vyrabovaný a svätý Peter vyhodený. V roku 934/35 bol Janov prepadnutý, jeho mužská populácia bola zmasakrovaná a ženy a deti boli unesené do otroctva. Samotný kostol Svätého hrobu bol zničený v roku 1009. Nie je dostatočný priestor na to, aby sa začal uvádzať zoznam moslimských zverstiev. Prvá krížová výprava, bola len obrana. Čo sa stalo potom, pozri: zverstvá v Jeruzaleme založené na arabských zdrojoch . V neposlednom rade si uvedomte, že keď boli križiaci vyhnaní zo Svätej zeme v druhej polovici 13. storočia, bolo to v dlhej sérii brutálnych krvavých kampaní, pri ktorých Mameluci opakovane zabíjal civilistov a zotročili ďalšie desiatky tisíc civilistov.(Kresťanov, židov a lojálnych moslimov)

7.) Že križiaci boli „barbarmi v temnom stredoveku“ s oveľa menej rozvinutou civilizáciou ako ich moslimskí oponenti. Realita: Naozaj nemám priestor ani na to, aby som začal čeliť tomuto nezmyslu. Profesor Rodney Stark venuje tejto téme kapitolu vo svojich Božích práporoch (Harper, 2010). Profesor Christopher Tyremann venoval celú knihu dômyselnému náboru, preprave a organizácii krížových výprav v Ako naplánovať krížovú výpravu: Náboženská vojna vo vysokom stredoveku (Pegasus, 2017). Obzvlášť námorná architektúra bola oblasťou, v ktorej bol Západ oveľa vyspelejší ako Saracénsky svet.Ďalšou oblasťou výraznej prevahy bola výstavba pevnosti:

Krátky popis sofistikovanosti umenia križiaka nájdete na: Križiak Art .

Sofistikovanosť právneho systému sa týka: súdov všetkých druhov: právny systém v križiackych kráľovstvách . A na: Baronial Scholars of Outremer

Dúfam, že je to dosť na to, aby sa ľudia viac zaujímali o pravdu – nie o mýty – o krížových výpravách a krížových výpravách.

Priznám sa do nedávna som aj ja veril všetkým týmto Hoaxom. Len náhodou som v Švajčiarsku narazil na učebnicu histórie, kde bola popisovaná rozdielna história križiackych výprav ako sme sa ju učili mi. Diametrálne odlišná. Tak som po návrate kontaktoval pár profesorov zo Slovenska a Čiech a zistil som že majú pravdu Švajčiari a to čo sa učí u nás je pozostatok Socializmu aby čím viac očiernili Kresťanstvo a náboženstvo.