Matúš Vallo + J&T

27. júna 2022, Lukáš Repetent, politika

Primátor hlavného mesta podpísal so spoločnosťou J&T Real Estate (JTRE) memorandum o spolupráci za účelom vybudovania novej električkovej trate ako nosného dopravného systému v rozvojových zónach Pribinova a Chalupkova, ktorá povedie zo Šafárikovho námestia cez Pribinovu, Košickú na Miletičovu a vytvorí tak nové prepojenie Ružinovskej radiály s električkou v centrálnej mestskej oblasti.

Memorandum TU

Zdroj: J&T Real

A kde je problém, veď tú električku chceme?

Problém je v zákonoch. Matúš Vallo toto memorandum podpísal sám od seba bez toho, aby to dal schváliť zastupiteľstvu.  Že sa tak stalo prvýkrát v histórii Mesta opomeňme,to je len amorálne a arogantné čo nie je u Matúša žiadne nóvum. Bratislava sa však memorandom zaviazala na majetkové plnenie. Bratislava má na spolupráci participovať vydaním záväzného stanoviska k projektu stavby a zabezpečením pozemkov vo svojom vlastníctve. Čo je v memorande bod 3/c a taktiež sa zaviazalo v bode 3/f, že výnos z miestneho poplatku za rozvoj má byť použitý v celej výške prioritne v lokalite umiestnenia stavby podliehajúcej poplatkovej povinnosti a na riešenie potrieb tejto lokality. Na  čo nemá kompetenciu.

Zákony ktoré boli porušené?

1.)583/ 2004 Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

2.) 369/ 1990 Z.z. Zákon o obecnom zriadení

3.) dôvodné podozrenie zo  300/2005 Zneužita právomocí verejného činiteľa

Okrem toho aj Štatút HMSR BA.

1,2 a štatút sú jasné ako facka, proste sám bez zastupiteľstva podpísal s dlhoročnými kamošmi memorandum, v ktorom sa zaväzuje mesto k plneniam, ktoré môže schváliť len a len  zastupiteľstvo. Lenže 3 je trestný čin definovaný takto:

„Verejný činiteľ, ktorý má v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, b) prekročí svoju právomoc, alebo c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.“

 

Ešte raz: „v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech“. V našom prípade ide o „neoprávnený prospech“ pre J&T Real Estate.

 

Prečo to robí J&T Real Estate je jasné, ich investícia v okolí sa zhodnotí o desiatky miliónov eur. Prečo však Matúš Vallo úmyselne porušil zákon, keďže bol aj upozornený, že koná nezákonne, je otázka. Môžeme len špekulovať, či prijal nejaký úplatok alebo inú formu benefitu, alebo mu nejaký nešepkávač/poradca (a má ich viac ako Primátor Viedne čí Mnichova) povedal, podpíš, je to nevypovedateľné memorandum a budeš znova primátor. Podozrenie tu je a nie malé. Jediná možnosť je, aby absolvoval polygraf „detektor lži“. Jedine, že by to teoreticky niekto nahral a vypustil mesiac pred voľbami ako to urobili Andrejovi Kiskovi, to by bola sranda čo?

 

Ak vás zauíma viac porušení zákonov zo strany Matúša Valla tak tu.